Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
Digital Storytelling

Digital Storytelling

Een verslag van de ervaringen met de nieuwe mogelijkheden om geschiedenis te achterhalen

Herhaling

De titel van dit verslagje slaat niet alleen op het feit dat ik mijn blog toch maar actief houd, maar ook op de derdejaarsstage van de Reinwardt Academie, het onderwerp van de komende weken.

Vorige zomer is die stage namelijk al begonnen, bij het Nationaal Archief (www.nationaalarchief.nl) in Den Haag.

Ik heb toen in een paar weken tijd een publieksonderzoek voor De Verdieping van Nederland (www.deverdiepingvannederland.nl), duizend jaar Nederland aan de hand van topstukken uit het Nationaal Archief en de Koninlijke Bibliotheek, in elkaar gezet.

De komende periode ga ik wat ik het afgelopen half jaar op school leerde toepassen in de praktijk: Het onderzoeken van de mogelijkheid van een verhalensite voor het Nationaal Archief.

 

Deze week moest ik er weer even in komen. Dat gaat gemakkelijk als iedereen zegt: "Hee, ben je er weer?" en je veel bekende gezichten terug ziet.

Om ook weer aan het archief te wennen heb ik vanmiddag het archief van de heer Reinwardt laten lichten.

Want ik wilde natuurlijk zijn handtekening.

 

Ik kwam van alles tegen.

Lijsten van goederen die iemand voor hem had verzameld voor het Kabinet van de Koning, een kapitein die om geld vraagt en en passant meedeelt dat kapitein Sipkes in de voorleden .... ook zoo veel bedongen had, iemand die vertelt dat er nog steeds rook uit de berg komt, maar dat het water zakt....wat schattig allemaal.

En dan ineens een schrijven van de gouverneur van de Molukse eilanden, de heer Kruijthoff. Hij deelt mee dat de heer Triffs overleden is.

Die naam ben ik vaak tegen gekomen op al die lijsten van verzamelde objecten, toch eens kijken...

Wonderlijk hoe een stapel papier dan gaat leven.

Luitenant kolonel Triffs (Treffs, Treffsz) heeft in nog geen anderhalf jaar tijd maar liefst twee zeilreizen ondernomen om rariteiten en naturalien voor de Directeur tot de zake van Landbouw, Kunst & Wetenschappen, C.G.C. Reinwardt, te verzamelen. Noteerde precies wat hij had verzameld, en waar het vandaan kwam.

Krijgt voor zijn eerste reis naar de Moluksche Eilanden de somma van TwaalfHonderd Zeven & Dertig guldens & Vijftien Stuivers uitgekeerd....

Een ander bericht van zijn overlijden, van ene Dember: De heer Treffs had al vaker last van zware hartkloppingen, en die zijn hem de 18e juni van het jaar 1820, op de terugreis van Cerams oostkust, fataal geworden. Twee dagen later is hij in een negorij, Haija, begraven.

(De spullen die hij verzameld had op deze reis worden verder gebracht: Demmer wordt belast met de goede overbrengst van de naturalien door de brik Aurora.)

 

Ik begrijp nu waarom mensen het leuk vinden om uren op een leeszaal te zoeken in 'oude' papieren, op zoek naar het verhaal van....

Omdat het allemaal zo echt is -het oude papier, het luchtje dat daar aan hangt, de  handschriften van de schrijvers- word je nieuwsgierig naar iemands wel en wee. Je leeft je in in de periode dat deze geschriften geschreven zijn - evengoed een experience, al is het dan niet virtueel, of hip vormgegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


<- Last Page :: Next Page ->