Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
Digital Storytelling

Digital Storytelling

Een verslag van de ervaringen met de nieuwe mogelijkheden om geschiedenis te achterhalen

Pittig

Ik heb de eer de eerste op de afdeling Presentatie te zijn die een projectplan volgens de onlangs geïntroduceerde PRINCE2-methodiek te schrijven! Een projectplan heet dan ook niet meer een projectplan, maar een ProjectInitiatieDocument (PID).

PRINCE staat voor PRojects IN Controlled Environments, en zo te horen werkt heel Den Haag er mee. Het komt neer op een hoop papierwerk tussen een stuurgroep voor een project, de manager van het project en de projectleden zelf. Aan iedere fase van het project zit een beginplan, en een eindrapportage. Het is de bedoeling dat er dagelijks en wekelijks logboeken bijgehouden worden.

Het PID hoort eigenlijk vooraf gegaan te worden door een Business Case, en een projectplan waarin om toestemming voor het project gevraagd wordt. (Voor zover ik het kon volgen.) De standaard onderwerpen zitten er in: doelstelling, doelgroep, planning, maar ook een risicoanalyse van en een bereik (scope)voor het project. Ik ben keurig bezig alle gevraagde onderdelen in te vullen. Met alle vragen van dien voor het project: Valt dat ook onder de financiering voor dit project? Wie gaat dat doen?

 

Kennelijk is de uitwerking van mijn publieksonderzoek voor De Verdieping van Nederland in goede aarde gevallen: Ik mag nu ook de uitwerking van het onderzoek in De Kunsthal gaan doen....


<- Last Page :: Next Page ->